In een zorgmarkt waar kosten en efficiency centraal staan, wordt de patiënt nog wel eens vergeten. Samen met Mediq heeft Kamer met Uitzicht een nieuw zorgconcept ontwikkeld en in de markt gezet waar juist alles om de patiënt draait en er toch effectiever gewerkt wordt.
Met StomaLife krijgen stomapatiënten één vaste verpleegkundige die hen niet alleen in het ziekenhuis begeleidt, maar ook na ontslag in de thuissituatie. Voor patiënten betekent dat een enorme verbetering in communicatie en uiteindelijk in kwaliteit van zorg.
Positionering, strategie en concept • Campagneontwikkeling

You may also like

Back to Top